Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu üldkogu toimub 14. veebruaril | 21 jaan 16, janne.jakobson

Pühapäeval, 14. veebruaril algusega kell 10 toimub Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu kontoris (Toompuiestee 20, Tallinn) üldkogu ja valitakse liidu juhatus järgnevaks kolmeks aastaks.
Üldkogu päevakord:
1. Üldkogu juhataja valimine ja kinnitamine.
2. Protokollija valimine ja kinnitamine.
3. Päevakorra tutvustamine ja kinnitamine.
4. Juhatuse esimehe poolt 2015. aasta tegevus- ja majandusaruanne.
5. Revisjonikomisjoni hinnang 2015. aasta majandustegevusele.
6. 2015. aasta majandusaruande heakskiitmine
7. Uute liikmete vastuvõtt
8. 2016.aasta tegevuskava tutvustus (sh ettepanek tõsta liikmemaks 3 eurole), välisfestivalide info tutvustus
9. Liikmesorkestrite 2015. aasta tegevuse kokkuvõte
10. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimiste korra otsustamine
11. Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine (perioodiks 2016-2019)
12. Jooksvad küsimused, sõnavõtud


Üldkogule järgneb seminar-infotund:

kell 12.15-13.00

2017. aasta noorte laulupeo sümfooniaorkestrite infotund, osalevad dirigendid Rasmus Puur, Riivo Jõgi, Jüri-Ruut Kangur, Martin Sildos ja Hando Põldmäe, tagasiside 13.veebr. festivalil kuuldud laulupeo repertuaarile, info eelproovidest, nootidest jms.

kell 13.00-14.30
Euroopa Orkestrite Föderatsiooni tegevuse lühitutvustus, Euroopa noorte-ja harrastusorkestritest jms.- Euroopa Orkestrite Föderatsiooni president Daniel Kellerhals

Eurochestries noorteorkestrite festivalidest Prantsusmaal jm. - Eurochestries organisatsiooni poolt president Claude Revolte ja direktor Anne Bernard

Järgneb  arutelu orkestriliikumise teemal, vabas vormis vestlus (repertuaar, tegevuse korraldamine ja abilised, kontserdireisid välisfestivalide info taustal, inventar, pillid, koosseis, esinemisväljundid, probleemid jms.), kus kõigil on võimalik kaasa rääkida ja mõelda, oma muresid-rõõme seoses orkestri tegevusega jagada ja saame üheskoos lahendusi leida.

Lisainformatsioon:

Jüri-Ruut Kangur
Eesti Sümfooniaorkestrite Liidu juhatuse esimees
telefon: 56 698005
e-post: orkestriteliit@gmail.com


Email again:

Kommentaarid: 0

Lisa kommentaar

Nimi
E-mail
Kommenteeri